DREVENÁ PODLAHA:

Infračervený vykurovací film hrúbky 0,388 mm sa montuje priamo pod drevenú podlahu.

  Skladba systému:
 1. DREVENÁ PODLAHA
 2. SLEPÁ PODLAHA (VOLITEĽNE)
 3. PAROZÁBRANA hr. 0,09 mm
 4. CALEO VYKUROVACÍ SYSTÉM hr. 6 mm
 5. TEPELNÁ IZOLÁCIA
  (HRÚBKA ZÁVISLÁ OD VÝŠKY NOSNÝCH TRÁMOV)
 6. NOSNÉ TRÁMY
 7. NOSNÝ PODKLAD

Výhody:

 • Rýchle vykúrenie
 • Vyžaruje na celej ploche
 • Pomocou programovateľného riadenia ľahko meniteľná teplota miestnosti a podlahy

reg5