PLÁVAJÚCA PODLAHA:

Infračervený vykurovací film hrúbky 0,388 mm sa montuje priamo pod podlahovú krytinu, bez búracích prác a betónovania, alebo priamo na už existujúcu podlahu.
Skladba systému:

  1. PLÁVAJÚCA PODLAHA
  2. PAROZÁBRANA hr. 0,09 mm
  3. CALEO VYKUROVACÍ SYSTÉM hr. 6 mm
  4. HOTOVÝ TEPELNE IZOLOVANÝ PODKLAD (TEPELNÁ IZOLÁCIA + PODKLADOVÝ BETÓN)
  5. NOSNÝ PODKLAD
Výhody:

  • Rýchle vykúrenie
  • Vyžaruje na celej ploche
  • Pomocou programovateľného riadenia ľahko meniteľná teplota miestnosti a podlahy

reg3