Po vyplnení žiadosti o cenovú ponuku Vám ju bezplatne vypracujeme. V prípade pripojenia projektovej dokumentácie Vám vieme vypracovať presnejšiu cenovú ponuku. Poprosili by sme Vás aby ste v projekte označili typ podlahy a funkciu jednotlivých miestností, získaním týchto informácií Vám vieme optimálnešie vypočítať tepelné požiadavky jednotlivých miestností. Druh izolácie a jej špecifikácie sú tiež veľmi dôležité.
Prosíme o vyplnenie nasledujúcich údajov:


Priezvisko a meno:(*)
Mesto:(*)
Adresa inštalácie(*)
Telefónne číslo(*)
E-mail:(*)
Predpokladaný termín inštalácie
Prosíme o vyplnenie nasledujúcich údajov:
Funkcia miestnosti:


Typ vykurovania:


Výška miesnosti v (m)
Šírka miestnosti v (m)
Dĺžka miesnosti v (m)
Druh podkladu (vyplňte len v prípade podlahového vykurovania)
Hrúbka stien (v cm)
Izolácia stien
Typ stavby
Druh stavby
Materiál stien
Druh podlahovej izolácie
Orientácia budovy
Elektrická sieť (min. 16A)
Poznámky