PODLAHOVÉ VYKUROVANIE PRI SUCHEJ VÝSTAVBE POD SÁDROVLÁKNITÝMI DOSKAMI

Vykurovací systém CALEO pri suchej výstavbe
Skladba systému:
  1. PODLAHOVÁ KRYTINA
  2. SADROVLÁKNITÁ DOSKA hr. 30 mm (2 x 15 mm)
  3. SEPARAČNÁ FÓLIA hr. 0,15 mm
  4. CALEO VYKUROVACÍ SYSTÉM hr. 6 mm
  5. ALT 1: PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA hr. min. 80 mm
    ALT 2: HOTOVÝ TEPELNE IZOLOVANÝ PODKLAD
    (TEPELNÁ IZOLÁCIA + PODKLADOVÝ BETÓN)
  6. NOSNÝ PODKLAD
efficient2