PODLAHOVÉ VYKUROVANIE V ANHYDRIDOVOM PODKLADE ( ZÁKLADOVÁ DOSKA)

Systém CALEO je vyslovene vhodný na vybudovanie vykurovacieho systému budov s priemernou a nízkou energetickou náročnosťou.
Skladba systému:
  1. PODLAHOVÁ KRYTINA
  2. PLÁVAJÚCA VRSTVA ANHYDRIDOVÝ PODKLAD hr. 30 – 60 mm
  3. SEPARAČNÁ FÓLIA hr. 0,15 mm
  4. CALEO VYKUROVACÍ SYSTÉM hr. 6 mm
  5. ALT 1: PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA hr. min. 80 mm
    ALT 2: HOTOVÝ TEPELNE IZOLOVANÝ PODKLAD
    (TEPELNÁ IZOLÁCIA + PODKLADOVÝ BETÓN)
  6. NOSNÝ PODKLAD
 
efficient1