reg3
PODLAHOVÉ VYKUROVANIE V ANHYDRIDOVOM PODKLADE ( ZÁKLADOVÁ DOSKA)

Systém CALEO je vyslovene vhodný na vybudovanie vykurovacieho systému budov s priemernou a nízkou energetickou náročnosťou.
Skladba systému:
 1. PODLAHOVÁ KRYTINA
 2. PLÁVAJÚCA VRSTVA ANHYDRIDOVÝ PODKLAD hr. 30 – 60 mm
 3. SEPARAČNÁ FÓLIA hr. 0,15 mm
 4. CALEO VYKUROVACÍ SYSTÉM hr. 6 mm
 5. ALT 1: PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA hr. min. 80 mm
  ALT 2: HOTOVÝ TEPELNE IZOLOVANÝ PODKLAD
  (TEPELNÁ IZOLÁCIA + PODKLADOVÝ BETÓN)
 6. NOSNÝ PODKLAD
 
efficient1


 
PODLAHOVÉ VYKUROVANIE PRI SUCHEJ VÝSTAVBE POD SÁDROVLÁKNITÝMI DOSKAMI

Vykurovací systém CALEO pri suchej výstavbe
Skladba systému:
 1. PODLAHOVÁ KRYTINA
 2. SADROVLÁKNITÁ DOSKA hr. 30 mm (2 x 15 mm)
 3. SEPARAČNÁ FÓLIA hr. 0,15 mm
 4. CALEO VYKUROVACÍ SYSTÉM hr. 6 mm
 5. ALT 1: PODLAHOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA hr. min. 80 mm
  ALT 2: HOTOVÝ TEPELNE IZOLOVANÝ PODKLAD
  (TEPELNÁ IZOLÁCIA + PODKLADOVÝ BETÓN)
 6. NOSNÝ PODKLAD
efficient2

Návrat